Pirkumam, kas pārsniedz 50 € - piegāde bez maksas un neliela dāvana tiem, kas ir ātrākie!

Pirkumam, kas pārsniedz 50 € - piegāde bez maksas un neliela dāvana tiem, kas ir ātrākie!

Sākam adīt!

Sākam adīt!
2022. gada 20. decembris 41 skatījumi

Sākam adīt!


Nepieciešamie piederumi: 5 adāmadatas, dzija

Papēža daļa sastāv no papēža augšdaļas, papēža izliekuma un papēža stūrīša.

 

Zeķu adīšana:

Stulms: uzņem valdziņus uz adāmadatas. Valdziņu skaits ir atkarīgs no dzijas biezuma, adatas izmēra un valkātāja pēdas izmēra.

Ja nav pārliecības par pareizu valdziņu skaitu, izadi paraudziņu.

Attēlā redzamās zeķes ir adītas ar 3. numura adāmadatām 40. pēdas izmēram.

Uz vienas adāmadatas ir 16 valdziņi (kopā 16x4=64 valdziņi).

Stulms: to var adīt valnīša rakstā vai citā rakstā.

Stulma daļu var adīt tik garu, cik kurš vēlas.


Zeķes papēža augšdaļas adīšana:

Papēža augšdaļa adāma ar 1. un 4. adāmadatu.

Labajā pusē vienu valdziņu izada, otru pārceļ.

Apgriez zeķi un kreiso pusi un izadi visus valdziņus kreiliskajā adījumā.

Papēža augšdaļas augstums ir divu adāmadatu valdziņu summa. Mūsu zeķes gadījumā ir 16+16=32 rindas.

Papēža izliekuma adīšana:

Sadali zeķes papēža augšdaļas valdziņus 3 daļās. Ja tie nedalās, atlikums paliek vidū. 10–12–10. Malās valdziņu skaitam jābūt vienādam.


Izadi pirmās adāmadatas valdziņus. Otrās adāmadatas pēdējo un trešās adāmadatas pirmo valdziņu saadi 2 lvkp.


Apgriez adīkli otrādi un adi kreiliskajā adījumā atpakaļ, saadot kopā otrās adāmadatas pēdējo un pirmās adāmadatas pirmo valdziņu kreiliski kopā.


Papēža izliekumu šādi adi, līdz ​​visi sānu daļu valdziņi saadīti kopā ar papēža augšdaļu.


Tagad mums uz adāmadatas ir 12 valdziņi.

Papēža stūrīša adīšana:


Uzņem 16 valdziņus uz adāmadatām no abām papēža augšdaļas pusēm. Papēža izliekuma valdziņus sadali uz pusēm uz katras adāmadatas. Tagad mums ir 22+16+16+22 valdziņi.

Pirmajā rindā izadi visus valdziņus. Otrajā rindā jāsāk valdziņu noraukšana. Noraukšana jāveic pirmās adāmadatas beigās, kopā saadot 2 valdziņus labiski, un ceturtās adāmadatas sākumā, saadot 2 lvkp.

Turpini noraukšanu, līdz brīdim, kad gan uz pirmās, gan ceturtās adāmadatas atkal ir 16 valdziņi.

Zeķes purngala adīšana:

Adi zeķes pēdas daļu tik ilgi, kamēr, uzlaikojot zeķi, mazais pirkstiņš paliek pēdas daļas iekšpusē.

Pēc tam var sākt saraukt zeķes purngalu. Noraukšanu var veikt, kā kurš vēlas.

Apaļa purngala gadījumā jārīkojas šādi.

Katras rindas sākumā valdziņi jāsaada kopā labiski.

Nākamajā rindā katras adāmadatas pēdējie valdziņi jāsaada 2 lvkp.

Pēc tam divas rindas jāada bez noraukšanas.

Darbības jāatkārto, līdz uz katras adatas paliek 10 valdziņi.

Katras rindas sākumā valdziņi atkal jāsaada kopā labiski.

Un katras rindas pēdējie valdziņi 2 lvkp, pa vidu viena rinda jāada bez noraukšanas.

Darbības jāatkārto, līdz uz katras adāmadatas paliek 8 valdziņi.

Katras rindas sākumā atkal valdziņi jāsaada kopā labiski.

Un katras adāmadatas pēdējie valdziņi 2 lvkp

Darbības jāatkārto, līdz uz katras adāmadatas paliek 1 valdziņš, kopā 4 valdziņi. Pavediens jāpārgriež un jāizvelk caur valdziņiem. Tas tādēļ, lai izvairītos no asa zeķes gala.


Jauku adīšanu!

 

Raksts uz zeķes

 

apzīmējumi:

I     labiskais valdziņš lv
—  kreiliskais valdziņš kv

O   neizadītais valdziņš nv

/    2 labiskie valdziņi kopā 2 lvk

\     2 labiskie valdziņi kopā ar pārcelšanu 2 lvkp

 

— \ I O I I I — — I I I O I / —
— I \ I O I I — — I I O I / I —
— I I \ I O I — — I O I / I I —
— I I I \ I O — — O I / I I I —