Pirkumam, kas pārsniedz 50 € - piegāde bez maksas!

Pirkumam, kas pārsniedz 50 € - piegāde bez maksas!

Privātuma politika

Spēkā no 25.05.2018

Privātuma politika reglamentē personas datu apstrādi un sīkfailu lietošanu akciju sabiedrības Abakhan Fabrics Eesti (turpmāk tekstā - Abakhan) tīmekļa vietnē www.abakhan.lv (turpmāk tekstā – tīmekļa vietne).

 

Definīcijas

Personas dati ir jebkura informācija par fizisku personu, kas tieši vai netieši ļauj identificēt personu.

Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar tīmekļa vietnes lietotāja (turpmāk tekstā - lietotājs) personas datiem – datu vākšana, apstrāde, uzglabāšana, labošana vai dzēšana.

Lietotāji ir visas personas, kas apmeklē tīmekļa vietni, pasūta preces e-veikalā, reģistrējas jaunumu biļetenam vai nosūta Abakhan savu informāciju.

 

Personas datu apstrāde

Atbildīgais par personu datu apstrādi ir akciju sabiedrība Abakhan Fabrics Eesti: reģistrācijas kods 10396312, adrese Rüütli 11, 51007 Tartu, Igaunija; e-pasta adrese abakhan@abakhan.ee.

Izmantojot tīmekļa vietni, lietotājs dod piekrišanu savu datu apstrādei saskaņā ar šo privātuma politiku.

 

Personas datu vākšana un izmantošana

Abakhan ar tīmekļa vietnes starpniecību vāc sekojošus personu datus zemāk aprakstītajos veidos:

 • lietotājvārds un e-pasta adrese – reģistrējoties e-pastu sarakstā vai nosūtot e-vēstuli;
 • lietotājvārds, e-pasta adrese, kontakttālrunis, preču piegādes adrese – pasūtot preces no e-veikala;
 • lietotājvārds, e-pasta adrese – reģistrējot kontu e-veikalā;
 • tīmekļa vietnes apmeklētības statistika ar Google Analytics, Facebook Pixel palīdzību – apmeklējot tīmekļa vietni.

Abakhan izmanto personas datus:

 •   ar lietotāja iepriekšēju piekrišanu, lai uz viņa e-pasta adresi nosūtītujaunumu biļetenus par jauniem produktiem un kampaņām, kā arī, lai nosūtītu citu mārketinga satura informāciju;
 •   lai atbildētu uz lietotāja pieprasījumiem;
 •   lai izpildītu lietotāja pasūtījumus, kas iesniegti e-veikalā, piemēram, preču piegādei, saziņai ar lietotāju, rēķinu nosūtīšanai;
 •   lai nodrošinātu personificētu tīmekļa vietnes apmeklējuma pieredzi, izveidojot e-veikala kontu;
 •   izmantojot lietotāja tīmekļa vietnes apmeklējumu statistiku, lai uzlabotu tīmekļa vietnes lietotāju pieredzi un nodrošinātu efektīvākus mārketinga pasākumus.

Abakhan lietotāja personas datu apstrādei var pilnvarot citas personas (turpmāk tekstā - pilnvarotais datu apstrādātājs), ar kuru produktu vai pakalpojumu palīdzību Abakhan lietotājiem piedāvā pakalpojumus. Starp Abakhan un pilnvaroto datu apstrādātāju ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru pilnvarotajam datu apstrādātājam ir pienākums apstrādājamos personas datus uzglabāt konfidenciāli un nodrošināt personas datu aizsardzību.

Pilnvarotie apstrādātāji piedāvā:

 •   e-vēstuļu pārsūtīšanas un pārvaldīšanas sistēmas;
 •   tīmekļa vietnes izstrādi un izmitināšanu;
 •     maksājuma izpilde (pārzinis Maksekeskus AS);
 •   e-veikala pasūtījumu piegādi;
 •   tīmekļa vietnes izmantošanas statistikas analīzi;
 •   sociālo mediju izmantošanu un sociālo mediju statistikas analīzi;
 •   grāmatvedības programmatūras izmantošanu.

 

Personas datu uzglabāšana un drošība

Abakhan personas datus uzglabā tik ilgi, cik tas nepieciešams mērķa sasniegšanai vai saskaņā ar likumu. Piemēram, grāmatvedības dati tiek saglabāti 7 gadus pēc finanšu gada beigām, bet e-pastu sarakstā esošās e-pasta adreses tik ilgi, līdz lietotājs izsaka vēlmi tās no saraksta izņemt.

Abakhan piemēro visus saprātīgos pasākumus apstrādājamo personas datu aizsardzībai. Piekļuve personas datiem, lai tos mainītu vai apstrādātu, ir tikai tam pilnvarotajām personām, un visu lietotāju personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.

 

Lietotāja tiesības

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī aizliegt savu personas datu apstrādi, izņemot gadījumā, ja tas ir nepieciešams no līguma izrietošu prasību izpildei, tostarp e-veikala pasūtījumu izpildei.

Lietotājam ir tiesības:

 •   pieprasīt piekļuvi saviem datiem;
 •   pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu saskaņā ar likumā paredzētajiem nosacījumiem;
 •   pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;
 •   pieprasīt personas datu pārcelšanu.

Lai izmatotu savas tiesības, lietotājam jānosūta attiecīga satura iesniegums uz e-pasta adresi abakhan@abakhan.ee. Lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību, lietotāja iesniegumam jābūt digitāli parakstītam. Abakhan ir tiesības neapmierināt lietotāja iesniegumu, ja lietotāja identitāti nav iespējams identificēt, vai, ja personas datu nosūtīšana nav droša.

Ja lietotājs ir reģistrējies Abakhan e-pastu sarakstā, tad viņš var dzēst sevi no e-pastu saraksta un atteikties no turpmāko jaunumu biļetenu saņemšanas, izmantojot e-vēstules apakšā esošo saiti.

Ja lietotājs ir pārliecināts, ka personas datu apstrādes procesā ir tikušas pārkāptas viņa tiesības, tad viņam ir tiesības par to informēt Datu aizsardzības inspekciju.

 

Sīkfailu izmantošana

Abakhan tīmekļa vietnē sīkfaili (cookies) tiek izmantoti ar mērķi, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi un efektīvākus mārketinga pasākumus, kā arī apkopotu lietošanas statistiku. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus pārlūkprogramma automātiski saglabā lietotāja izmantojamā ierīcē. Tie plaši tiek izmantoti, lai panāktu labāku un efektīvāku tīmekļa vietņu darbību.

Tehniskie sīkfaili ir nepieciešami, lai lietotājs varētu pārvietoties tīmekļa vietnē un izmatot tās funkcijas. Analītiskie sīkfaili apkopo informāciju par to, kā tīmekļa vietne tiek izmantota. Trešo pušu analītisko sīkfailu mērķis ir mārketinga saziņas optimizēšana. Papildus analītiskajiem sīkfailiem e-veikals izmanto pikseļus, ar kuru palīdzību tiek novērota tīmekļa vietnes izmantošana. To darot, netiek apstrādāti personu identifikāciju noteicošie dati. Autentifikācijas sīkfaili vietnei ļauj atcerēties lietotāja veiktās izvēles (piemēram, vārdu vai valodu). Reklāmas sīkfaili tīmekļa vietnes izmanto, lai piedāvātu ar lietotāja interesēm saistītas reklāmas. Sīkfaili regulē, cik reizes lietotājs redz konkrēto reklāmu, kā arī palīdz novērtēt reklāmas kampaņas efektivitāti.

Tiek uzskatīts, ka lietotājs piekrīt sīkfailu izmantošanai, ja viņa tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos sīkfaili ir atļauti. Bieži vien tīmekļa pārlūkprogrammas pēc noklusējuma atļauj sīkfailu saglabāšanu ierīcē. Lietotājs savā ierīcē var aizliegt sīkfailu izmantošanu vai tos dzēst, mainot pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus. Ja netiek izmantoti sīkfaili, tīmekļa vietnes korekta darbība var būt traucēta.

 

Izmaiņas privātuma politikas noteikumos

Lai nodrošinātu privātuma politikas atbilstību likumdošanai, Abakhan patur tiesības vienpusīgi un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas privātuma politikā. Privātuma politikas jaunākā versija vienmēr ir pieejama tīmekļa vietnē.

 

Saistībā ar visiem personas datu apstrādes un privātuma politikas jautājumiem varat kontaktēties, rakstot uz e-pastu abakhan@abakhan.ee.